1940-1950, София, военни, командири, погребения, политика, смъртта на Цар Борис III, събития

Траурна церемония в двора на Военното на Н.В. училище по повод смъртта на цар Борис III, в присъствието на военни и чуждестранни представители. Говори генерал Никола Михов, министър на войната. София, началото на септември 1943 г.

Имена: