1930-1940, военни, кавалерия, командири

Н.В.Цар Борис III провежда преглед на войската, 30-те години на ХХ век

Имена: