Всички снимки от артилерия ( 95 )

Пленени вражески 75-мм скорострелни оръдия “Круп”, след превземането на Одрин, 1913 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Одрин, артилерия, военни 

Подпоручик от 1-ви артилерийски полк

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), артилерия, военни 

Учение, залавяне и обезвреждане на противника, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, артилерия, военни 

Войскова част на учение по топографско замерване, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, артилерия, военни 

Учение на 5-та артилерийска дружина, 1931г.

 1930-1940, артилерия, военни 

Артилеристи от 1-ви артилерийски полк, началото на ХХ век

 1900-1910, артилерия, военни 

Войници от 1-ви артилерийски полк с нескорострелно 87 мм оръдие “Круп”, Севлиево, 1902 г.

 1900-1910, Севлиево, артилерия, военни 

Българската артилерия на път за Чаталджа, 150-мм нескорострелна гаубица Д-12 “Шнайдер”, 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Чаталджа, артилерия, военни 

Българска обсадна артилерия с тежко 120-мм нескорострелно оръдие Д-30 “Круп” край Одрин, 1913 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Одрин, артилерия, военни 

Българската артилерия на път за Чаталджа, 150-мм нескорострелна гаубица Д-12 “Шнайдер”, 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Чаталджа, артилерия, военни