1920-1930, артилерия, военни

Войскова част на учение по топографско замерване, 20-те години на ХХ век