Всички снимки от артилерия ( 95 )

Позиция на руската тежка артилерия при Корабия, Румъния, 1877 г.

 1800-1900, Архив ВИМ Плевен, Руско-турска война (1877-1878), артилерия, военни, панорами, чужди военни 

Българска батарея - със 150-мм нескорострелни гаубици Д-12 “Шнайдер”

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, артилерия, военни 

Артилеристи с 75-мм скорострелно полско оръдие “Шнайдер” (образец 1904 г.)

 1910-1920, артилерия, военни 

Българската артилерия, 87-мм нескорострелно полско оръдие “Круп”, 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, артилерия, военни 

Войници изчукват празни гилзи за повторно зареждане

 1930-1940, Втора световна война (1939-1945), артилерия, военни