1930-1940, артилерия, военни

Учение на 5-та артилерийска дружина, 1931г.