1970-1980, София, архитектура, образование

София, квартал "Лозенец", 122-ро основно училище "Христо Кърпачев", 70-те години на ХХ век