1940-1950, Скопие, култура и изкуство, национални, образование, празници, събития

Празник на Народните будители в Скопие, 40-те години на ХХ век