Всички снимки от Шумен ( 27 )

Шумен, табло-диаграма с ръста на комуналните услуги в града, отзад - паметникът на Панайот Волов, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Шумен, бит, идиотщини, паметници 

Шумен, сграда в центъра на града, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Шумен, архитектура 

Велосипедисти на Юнашки събор в Шумен, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Шумен, колоездене, спорт, юнаци 

Шумен, пивоварният завод през 1967г.

 1960-1970, Шумен, индустрия 

Кавалерист с коня си, надписана: “Конят на Иван”, Шумен, 1910г.

 1900-1910, Шумен, военни, кавалерия 

Шумен, сградата на Общината (днес Полицейско управление), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Шумен, архитектура 

Шумен, дворът на Тумбул джамия, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Шумен, храмове