1960-1970, Шумен, бит, идиотщини, паметници

Шумен, табло-диаграма с ръста на комуналните услуги в града, отзад - паметникът на Панайот Волов, 60-те години на ХХ век