1960-1970, Шумен, архитектура

Шумен, сграда в центъра на града, 60-те години на ХХ век