1930-1940, Шумен, храмове

Шумен, дворът на Тумбул джамия, 30-те години на ХХ век