1930-1940, Шумен, архитектура

Шумен, сградата на Общината (днес Полицейско управление), 30-те години на ХХ век