Всички снимки от военни ( 2246 )

Четата на Атанас Кършаков с главата на своя войвода. Първи отляво - Търпо Георгиев, 4 юли 1907 г.

 1900-1910, ТОП, атентати, комити, събития 

Имена: ,

Войници изчукват празни гилзи за повторно зареждане

 1930-1940, Втора световна война (1939-1945), артилерия, военни 

Н.В.Цар Борис III, войска и селяни (вероятно някъде в Македония), началото на 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, кавалерия, личности, събития 

Имена:

Дейци на ВМОРО приготвят бомби, началото на ХХ век

 1900-1910, комити 

Френски военнопленници на българската войска

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, чужди военни 

Четата на Бончо Василев. Отляво надясно, I-ви ред: 2.Георги Певчев, 3.Христо Кондев, 4.Атанас Пиров, 5.Бончо Василев, 6.Тодор Прилепски, 8.Георги Наумов; II-ри ред: 1.Георги Иванов (фелдшер), 3.Гаки Сидеров, 4.Тодор от Прилеп, 7.Киряк от Черешница; III-ти ред, прави: 1.Яни Лошиот, 6.Тома Георгиев; най-отзад горе е селският куриер на четата, 1905 г.

 1900-1910, комити 

Имена: , , , , , , , , ,

Четата на Апостол войвода (в средата), втори отдясно - Въндо Гьошев, трети отляво - Стоян Хаджиев, около 1910 г.

 1910-1920, етнография, комити, панорами 

Имена: , ,

Войводите на съвещание - седнали от ляво надясно: Панайот Байчев, Питу Гули, Коста Мазнейков, Христо Чернопеев, Андрей Христов, Тодор Христов. Прави от ляво на дясно - Никола Жеков, Константин Кондов, Сотир Атанасов, Тимо Ангелов, Никола Дечев, и куриерът Кольо Сарафчето, Осоговския балкан, март 1903 г.

 1900-1910, комити 

Имена: , , , , , , , , , , ,

Български и турски гранични постове на мост над река Струма (границата минава по средата на реката), 1912 г.

 1910-1920, военни, гранични 

Чета на ВМОРО от Костурско, 1903 г.

 1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, комити