Всички снимки от военни ( 2246 )

Стан на българската войска

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, военни, пехота 

Отляво надясно : Мише Развигоров, Даме Груев, Ефрем Чучков и Атанас Бабата на войводски съвет в Балкана 1905 г.

 1900-1910, комити, личности 

Имена: , , ,

Четата на Михаил Чаков (най-вляво) от Велес, 2-ят на 1-ви ред от дясно на ляво е Кръстьо Лазаров, известен като легендарния Кумановски войвода

 1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, комити, личности 

Имена: ,

Четата на войводата Васил Аджаларски (седнал отпред, в средата) с управителите на град Скопие, около 1908 г.

 1900-1910, Скопие, комити 

Имена:

Четата на Васил Чекаларов - костурските войводи, седнали - Чекаларов (ляво) и Пандо Кляшев, а над тях офицерът от българската армия Иван Попов

 1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, комити 

Имена: , ,

Четата на Георги Въндев (отпред в средата) от Струмица

 1910-1920, комити 

Имена:

Български летец пред своя изтребител - Messerschmitt Bf 109Е

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), авиация, военни 

Н.В.Цар Борис III и Kняз Кирил на артилерийско учение, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, личности 

Имена: ,

Войници помагат на затънал изтребител Messerschmitt 109G да излети

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), авиация, военни 

Колона от обоз и лазарети с ранени, пристигащи в Мустафа Паша (Свиленград), 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Свиленград (Мустафа паша), военни