Всички снимки от военни ( 2246 )

Съвет на войводи : Антон Шипков (вдясно), Сотир Атанасов (в средата), зад него - Илия Карабиберов, 1903 г.

 1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, комити 

Имена: , ,

Четата на Апостол войвода (седнал в средата), до него - Въндо Гьошев (отдясно) и Стоян Хаджиев (отляво), около 1910 г.

 1910-1920, комити 

Имена: , ,

Комити, дейци на ВМОРО, около 1912 г.

 1910-1920, комити 

Турската армия отстъпва в безредие към Чаталджа, ноември 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Чаталджа, военни, чужди военни 

Разбитата турска войска отстъпва от Люле Бургас към Чаталджа, ноември 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Люле Бургас, военни, чужди военни 

Деца, подготвяни за бойскаути от армията, около 1912 г.

 1910-1920, бойскаути, образование