1900-1910, ТОП, атентати, комити, събития

Четата на Атанас Кършаков с главата на своя войвода. Първи отляво - Търпо Георгиев, 4 юли 1907 г.

Имена: ,