Всички снимки от Русе ( 80 )

Русе (Русчук) 1878 г., Надписана: “По улицата на руското консулство към пристанището, гостилница (хотел) “Ислях-Хане” и прочие”. На преден план, отдясно - управление на железницата (сега Детски куклен театър), зад нея сградата със знамето - хотел “Ислях хане” (построен около 1865 г.), съборена през 90-те години на ХХ век, долу в дясно двама българи от охраната на консулството - единият е Христо Карагьозов (дясно)

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), архитектура, хотели 

Имена:

Надписана: “По консулската (улицата на руското консулство) улица, турската болница и прочие”, Русчук (Русе), 1878 г.

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), архитектура 

Търговска улица с дюкяни, Русчук (Русе), 1878 г.

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), архитектура, магазини, търговия 

Надписана: “Пред вратата на джамията” - улични търговци и граждани пред джамия, надписът над входа гласи “джамий джадид” (т.е. “нова джамия”), Русчук (Русе), 1878 г.

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), търговия 

Русчук (Русе), 1878 г., група български деца, продавачи на тютюн

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), етнография, улична търговия 

Надписана: “Кавасите (гавазите) на руското консулство в народни костюми” - българи, охраняващи консулството в Русе, крайният вдясно - Христо Карагьозов, Русчук (Русе), 1878 г.

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), военни, хайдути 

Имена:

Русчук, 1878 г., надписана: “Българска аристокрация и турски стъклар, след бомбардирането” - българско семейство сменя стъклата на дома си, счупени от ударната вълна на артилерийски обстрел близо до Русе

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), етнография, семейство 

Русе, пристанището, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Русе, корабоплаване, транспорт 

Пристанището на Русе, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Русе, корабоплаване, транспорт 

Русе, сградата на театъра, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Русе, архитектура