1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), архитектура

Надписана: "По консулската (улицата на руското консулство) улица, турската болница и прочие", Русчук (Русе), 1878 г.