Всички снимки от Плевен ( 29 )

Тома Димитров от Плевен, член на колоездачното дружество, 1906 г.

 1900-1910, Плевен, колоездене, лица 

Имена:

Руски кавалеристи почиват пред землянките си в лагера край Плевен, 1877 г.

 1800-1900, Плевен, Руско-турска война (1877-1878), военни, кавалерия, панорами, чужди военни 

Електронно-изчислителен център към Окръжен народен съвет Плевен, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, Плевен 

Производствена линия на текстилен комбинат “Саня”, Плевен 70-те години на ХХ век

 1970-1980, Плевен, индустрия, реклама 

Рекламна фотография на текстилен комбинат “Саня”, Плевен 70-те години на ХХ век

 1970-1980, Плевен, индустрия, лица, мода, реклама 

Модната линия на текстилен комбинат “Саня”, Плевен 70-те години на ХХ век

 1970-1980, Плевен, индустрия, мода, реклама 

Продукция на “Булгарплод” за износ за СССР, Плевен 70-те години на ХХ век

 1970-1980, Плевен, индустрия, търговия 

Работнички от тютюневия комбинат “Васил Топалски” опаковат цигари “Стюардеса”, Плевен 70-те години на ХХ век

 1970-1980, Плевен, индустрия, тютюн 

Площадът на Свободата, Плевен 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Плевен, архитектура, паметници, панорами 

Плевен, площада на Свободата, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Плевен, архитектура, паметници, панорами