1970-1980, Плевен, индустрия, реклама

Производствена линия на текстилен комбинат "Саня", Плевен 70-те години на ХХ век