1970-1980, Плевен, индустрия, търговия

Продукция на "Булгарплод" за износ за СССР, Плевен 70-те години на ХХ век