1900-1910, Плевен, колоездене, лица

Тома Димитров от Плевен, член на колоездачното дружество, 1906 г.

Имена: