1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, корабоплаване

Войници от Гвардейския на Н.В. Конен полк на борда на парахода "Варна" преди отплаване от пристанище Варна за присъединяването на Южна Добруджа, 18 септември 1940 г.