1940-1950, Белослав (Гебедже), Крайовска спогодба, военни, железници

Ешелоните на Гвардейския на Н.В. Конен полк на гара Белослав (Гебедже) на път към Южна Добруджа, 16 септември 1940 г.