1920-1930, архитектура, бит, търговия

Търговска улица с дюкяни - неизвестно къде, 20-те години на ХХ век