1930-1940, бит, военни, сватби, семейство

Сватбата на български офицер, 30-те години на ХХ век