1920-1930, Ниш, мода

Портрет на млада жена, облечена в ориенталски костюм, град Ниш 1929 г.