1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни

Посрещане на Първа българска армия, завърнала се от фронта - първа фаза Страцин, знаменосците в очакване на главнокомандващия, София, 1945 г.