1930-1940, етнография

Кукерското шествие обикаля по къщите в селото, 30-те години на ХХ век