1930-1940, етнография

Деца, облечени в народни носии, 30-те години на ХХ век