1940-1950, Видин, бедствия, наводнения, събития

Видин, спасяване от голямото наводнение през 1942 г.