1910-1920, София, архитектура, бедствия, наводнения, събития

Наводненият изкоп, предвиден за основи на бъдещия Народен музей и на Народна библиотека на братя Евлоги и Христо Георгиеви, София, пред Офицерския клуб, около 1916-18 г.