Всички снимки от земетресения ( 39 )

Стражица, улица в града след голямото земетресение, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения 

Стражица, полусрутени къщи след голямото земетресение, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения 

Стражица, хората разчистват отломки от срутванията след голямото земетресение, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, автомобили, бедствия, земетресения 

Стражица, полусрутена стара къща след голямото земетресение, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения 

Стражица, разрушени къщи след голямото земетресение, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения 

Напълно разрушена къща след голямото земетресение в Стражица, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения 

Разрушения след голямото земетресение в Стражица, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения 

Напълно разрушени къщи след голямото земетресение в Стражица, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения 

Срутени къщи след голямото земетресение в Стражица, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения 

Срутена стара къща след голямото земетресение в Стражица, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения