1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения

Срутена стара къща след голямото земетресение в Стражица, 1986 г.