1950-1960, Колекция Лавренов, София, паркове

София,градината между Парламента и Ректората, 50-те години на ХХ век