1950-1960, бит, интериор, образование, предучилищно, реклама

Фотография за целите на пропагандата, показваща живота в "социалистическата детска градина", 50-те години на ХХ век