1970-1980, образование, предучилищно

Детска градина във времето на "развития социализъм", 70-те години на ХХ век