1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, кавалерия

София, казармите на Първи конен полк (сега сградата на БТА), 1941 г.