Всички снимки от професии ( 211 )

Торта, посветена на Вълко Червенков по повод 10 години от 9 септември 1944 г., изработена в “Сладкооп”, София, 1954 г.

 1950-1960, София, идиотщини, сладкари 

Майстори-сладкари по време на честване 10 години от създаването на кооперация “Сладкооп”, София, 1954 г.

 1950-1960, София, професионални, сладкари, събития, чествания 

Майстори-сладкари по време на работа в сладкарски цех към “Сладкооп”, София, 1954 г.

 1950-1960, София, сладкари 

Майстор-сладкар изработва торта, агитираща за участие в зимната Спартакиада, София, 1954 г.

 1950-1960, София, сладкари 

Майстор-сладкар изработва торта, пресъздаваща сцена от парашутен десант, София, 1954 г.

 1950-1960, София, сладкари 

Майстор-сладкар с изработена от него торта макет на “моста на Дружбата” (Дунав мост) по повод откриването му, София, 1954 г.

 1950-1960, София, сладкари 

Майстор-сладкар с изработена от него торта, символизираща “световния мир”, София, 1954 г.

 1950-1960, София, сладкари 

Семейството на лесничея Никола Копчев - отговорник за озеленяването на първото изложение в Пловдив, Пловдив, 1896 г.

 1800-1900, Пловдив, бит, лесовъди, семейство 

Имена:

Работилница за ортопедични протези, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, индустрия, лекари, професии 

Механици в локомотивно ремонтно депо, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, железници, железничари, транспорт