1920-1930, индустрия, лекари, професии

Работилница за ортопедични протези, 20-те години на ХХ век