Всички снимки от военни ( 2246 )

Кавалерист на кон, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, кавалерия 

Офицери и войници пред каменна постройка (пивница?)

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни 

Офицери и войници пред каменна постройка (пивница?)

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни 

Офицери с Батенбергови пагони на разпивка, началото на ХХ век

 1900-1910, военни 

Войници и офицери от 37ми пехотен полк на оглед на позициите

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни 

Вероятно пост на гранични войски, началото на ХХ век

 1910-1920, военни, гранични 

Български войници се хранят на позиция в окопите, 1918 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Никола Бакърджиев - генерал от пехотата, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, военни, командири, лица, пехота 

Имена:

Ръководителите на Съюзническата контролна комисия по капитулацията на Германия пред храм “Св. Александър Невски” - втори отляво генерал Уолтър Оксли (Walter Hayes Oxley)(Великобритания), трети отляво генерал Джон Крейн (John Alden Crane)(САЩ), отпред генерал Сергей Бирюзов (СССР), 10 май 1945г.

 1940-1950, военни, политика, събития, чужди военни 

Имена: , ,

Посрещане на българските войски в Струмица 1941г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), Струмица, военни, пехота, посрещания, събития