1900-1910, военни

Офицери с Батенбергови пагони на разпивка, началото на ХХ век