1910-1920, военни, гранични

Вероятно пост на гранични войски, началото на ХХ век