1950-1960, изчезнали професии, лица, печатари

Словослагател в печатница, 50-те години на XX век