1920-1930, София, изчезнали професии, интериор, пощаджии

София, Хюговата апаратна в централната поща, 20 март 1924 г.