Да спасим нашата улица “Цар Иван Асен II” 

График на строително-ремонтните дейности по ул. „Цар Иван Асен II“ - Столична община, 16.05.2013 г.


На проведената на 13.05.2013 г. среща между зам.-кметовете на Столична община Ирина Савина и Любомир Христов, представители на „Софийска вода“ АД и представителите на жителите на ул. „Цар Иван Асен II“, Георги Боздуганов, Петър Кошничарски, Пейо Колев, Евгени Михайлов и Веселина Гечева бяха обсъдени строително-ремонтните работи, които се извършват в обхвата на улицата и графика за тяхното изпълнение. В рамките на проекта се извършва реконструкция на общо 550 м уличен водопровод и 120 м канал от „Софийска вода“ АД и рехабилитация на тротоарните настилки от Столична община, с изпълнител Обединение Трейс Инжект. На срещата беше разяснено, че ще бъде възстановена гранитната паважна настилка, ще бъдат ремонтирани тротоарите от двете страни на улицата и покрити с настилка от унипаваж, ще бъде направено изравняване на съществуващите бордюри, ще бъдат обособени места за поставяне на контейнери за смет и засаждане на дървета, ще бъдат изградени понижения на тротоарите за осигуряване на общодостъпна среда и ще бъде рехабилитирано уличното осветление. След приключване на ремонтните дейности, които се извършват от „Софийска вода“ АД, Обединение Трейс Инжект ще извърши и изравняване на останалите участъци от уличното платно, където са констатирани пропадания на пътната настилка. Предвижда се цялостната реализация на ремонтните дейности да приключи в средата на месец юли.

Графикът на изпълняваните дейности е както следва:

Строително-ремонтните работи в част ВиК се изпълняват от „Софийска вода“ АД. Към настоящия момент са приключили дейностите по реконструкция на уличен водопровод по ул. „Цар Иван Асен II” от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” до ул. „Светослав Тертер” и реконструкция на уличен канал по ул. „Цар Иван Асен II” от ул. “Загоре” до ул. “Виктор Юго” и по ул. “Виктор Юго” от ул. “Цар Иван Асен II” до ул. “Янтра”.
В момента се изпълнява възстановяване на нарушените в следствие на изкопните работи пътни настилки с гранитен паваж.

Графикът на изпълняваните дейности е както следва:

от ул.”Загоре” до ул.”Виктор Юго” и по ул. “Виктор Юго” от ул. “Цар Иван Асен II” до ул. “Янтра”. Срок за изпълнение: 01-23.05.2013 г.
от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” до ул. „Светослав Тертер”. Срок за изпълнение: 07.05-15.06.2013 г.

Строително-ремонтните работи в част рехабилитация на тротоарните настилки на ул. „Иван Асен II”от Орлов мост до бул. „М. Еминеску“ се реализират от Столична община, с изпълнител Обединение Трейс инжект. Към настоящия момент са изпълнени дейностите в следните участъци – от ул. „Николай Ракитин“ до ул.“Младен Павлов“, от ул. „Младен Павлов“ до ул. „Георги Марков“ и от ул. „Николай Ракитин“ до ул. „Светослав Тертер“.

Графикът на предстоящите за изпълнение дейности е както следва:

Десен участък:
от ул.„Светослав Тертер“ до ул.„Авицена“. Срок на изпълнение: 15-21.05 2013 г.
от ул. „Авицена“ до ул. „Н.Гогол“. Срок на изпълнение: 22-28.05.2013 г.
от ул. „Н.Гогол“ до ул. „Загоре“. Срок на изпълнение: 11-20.05.2013 г.
от ул. „Загоре“ до ул. „Виктор Юго“. Срок на изпълнение: 21-28.05.2013 г.
от ул. „Виктор Юго“ до бул. „Е. Георгиев“. Срок на изпълнение: 11-20.05.2013 г.

Ляв участък:
от ул. „Мизия“ до ул. „Тича“. Срок на изпълнение: 21.05.-02.06.2013 г.
от ул. „Тича“ до ул. „Н.Гогол“. Срок на изпълнение: 22.05.-14.06.2013 г.
от ул.„Н.Гогол“ до ул.“Леонардо Да Винчи“. Срок на изпълнение: 29.05.-14.06.2013 г.
от ул. „Леонардо да Винчи“ до ул. „Янтра“. Срок на изпълнение: 29.05.-14.06.2013 г.
от ул. „Янтра“ до бул. „Е. Георгиев“. Срок на изпълнение: 29.05.-14.06.2013 г.

ДО СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС Елен Герджиков

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА Йорданка Фъндъкова

КМЕТ НА РАЙОН СРЕДЕЦ Вергиния Стоянова

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ Петър Диков

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Константин Пенчев

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Днес, на разкопаната ул. “Цар Иван Асен II” - една от най-старите улици в София, стоят информационни надписи за дейности по “реконструкция на уличен канал” и за “рехабилитация”.
Разбрахме, че реконструкцията е “авариен ремонт”, който след подмяна на тръбите на Софийска вода ще завърши с обновяване на уличната настилка – паветата ще бъдат заменени с асфалт. Разбрахме също, че за разкопаването на улицата и за подмяната на настилката няма одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж. Нито разрешение за строеж по чл. 72, ал. 1 от ЗУТ, нито акт по чл. 148, ал. 1 от ЗУТ. “Аварийният” характер на дейностите позволявало това. “Аварийният” характер явно позволява и заобикаляне на Закона за обществените поръчки.
Не разбираме кой и кога привидя ул. “Цар Иван Асен II” по авариен начин, само за да може без разрешения и процедури своеволно и незаконосъобразно да разкопае и да залее улицата с асфалт.

Знаем, че трасето на улица “Цар Иван-Асен II” минава върху засипаното русло на стара река и при силни дъждове, подземни води излизат на повърхността и създават проблеми от години. Няма никакво съмнение, че покачването на подземни води ще разрушават всяко асфалтово покритие. Знаем, че един от основните проблеми на пешеходците и водачите на автомобили в София са дупките по асфалтовите пътища и “кръпките”, които не се задържат дълго и след себе си откриват още по-големи дупки. Добре наредените павета не образуват дупки. Неслучайно централните улици на големи европейски столици като Париж, Виена и Прага са все още с такава настилка. Всички платна на най-големия парижки булевард Шанз-Елизе също са покрити с паваж. Гранитният паваж не се износва и е практически вечен. Съществуват улици с такава настилка още от времето на Римската империя, които се ползват и до ден днешен.
Освен своите естетически предимства, паважната настилка има и съществено значение за създаване на екологично чиста жизнена среда. Тя не излъчва вредни катранени емисии за разлика от асфалта. Асфалтът е вреден, а паветата – скъпи и полезни.
Паважната настилика на “Цар Иван Асен II” е полезен и за децата от училището на улицата, детските градини и детски площадки. Асфалтовата настилка позволява автомобилите да се движат с висока скорост; паважът създава вибрации и естествено ограничава скоростта и трафика на коли в целия квартал.
Кварталът около ул. “Цар Иван Асен II” e eдин от малкото запазени централни квартали на града и не искаме да бъде разрушен като бъде превърнат в денонощна асфалтова писта - помощен ръкав за трафика от Цариградско шосе.

Помним, че на ул. “Цар Иван Асен II” живяха и твориха вдъхновено културни колоси като Маестро Атанасов, Цанко Лавренов, Ран Босилек, Димитър Димов, Александър Балабанов, Емануил Попдимитров, Драган Тенев и много други. Това е една от най-старите улици в София с уникална архитектура, датираща от края на Първата световна война. Паважът е възстановен след бомбардировките през Втората световна война. Улицата носи духа на стара София с нейните интелектуални и културни ориентири, а паважната настилка допринася за автентичния вид на квартала.
Знаем, че сме длъжни да запазим този дух.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Настояваме паважът на ул. “Цар Иван Асен II” и на съседните улици да бъде възстановен.
Настояваме да бъде изготвен технически и естетически проект за реконструкция на улиците в квартала със запазване на паважа, реконструкция на тротоарите, възстановяване на изсечените дървета.
Настояваме този проект да бъде публично одобрен и да бъде публично контролиран.
Настояваме Ви да ни кажете какво се крие зад думите “реконструкция”, “обновяване”, “рехабилитация” и “авариен ремонт’”. Настояваме да ни кажете дали ще бъде асфалтирана улицата и кой ще носи отговорност за това.
Настояваме Ви да ни кажете каква е стойността на дейностите зад тези думи? В левове.
Настояваме да запазите правото ни на градска среда.
Настояваме да си припомняте, така както ние помним всеки ден, че София не е магистрала или зониран паркинг и че всяка една малка част от градската среда, принадлежи на онези, които са я създавали, на нас, които живеем в нея и на тези, които идват след нас.
Писмото подписваме ние, които бяхме родени, отраснахме и живеем на ул. “Цар Иван Асен II”, заедно с тези, които искат да защитят правото си на градска среда.

До кмета на Столична община
Йорданка Фандъкова

Копие до:
Председателя на СОС
Елен Герджиков
Заместник кмета на Столична община Любомир Христов

Уважаема госпожо Фандъкова,
На 13 април, на обща квартална среща бяхме уведомени от г-н зам. кмета Любомир Христов относно взетото решение за цялостно възстановяване на гранитната паважна настилка на ул. “Цар Иван-Асен II” заедно с прилежащите тротоари и озеленяване, за което Ви благодарим. Обръщаме се към Вас с желание да бъдем запознати с новия проект за реконструкция и рехабилитация на нашата улица, сроковете за реализация и качеството на ремонта.
Прилагамe копие от подписите на 1596 жители на квартала положени между 10 и 14 април в израз на общото желание за запазване на паважа като неотменима част от културно-историческия облик на квартала.
При поискване можем да Ви представим допълнително и разпечатка с още над 700 подписа на хора подкрепили нашата инциатива в интернет.

Писмото е внесено в общината, придружено с копие от подписката с 1596 подписа, подкрепена отделно с над 700 подписа от Фейсбук групата, организирана с над 4800 членове, подкрепящи каузата за спасяването на улицата.

След среща със заместник кмета по транспорта Любомир Христов с живеещите в квартал “Цар Иван Асен II”, бе обещано от страна на общината, че улицата ще бъде реконструирана и възстановена във вида, в който би трябвало да бъде - а именнно с паважна настилка, наредена според техническите изисквания, възстановени тротоари, липсващи дървета и нови електрически стълбове. Повече от 20 години ул. “Цар Иван Асен II” е оставена на произвола, без никакви ремонти, поради което днес е в окаяно състояние. Според общия устройствен план на София, улицата и районът около нея са резерват и групов културен паметник.

Жителите на квартала се опасяват от “наказание” за своята “дързост” за опазването на културния пейзаж, което би се изразило в забавяне на ремонтните дейности, както и некачествено изпълнение.
Протестът на жителите на улица “Цар Иван Асен II” и обещанието на заместник кмета Любомир Христов
получиха широк медиен и обществен отзук, ето част от репортажите:
Виртуален прес-център на столична община Паветата по „Иван Асен II“ остават
БНТ Паветата на Цар Иван Асен II остават
БНТ Протест “Искаме си павето”
БНТ Обликът на улица “Иван Асен II” след настоящия ремонт
БНТ 2 Новините на БНТ2 - 13 април 2013
БНР Паважът на улица “Цар Иван Асен II” остава
Телевизия Планета Телевизия “Планета Фолк” защитава своята улица
Нова телевизия Паветата на „Цар Иван Асен II” в столицата остават
Телевизия Европа Паветата на столичната ул. „Иван Асен Втори” може да бъдат запазени след ремонтите
24 часа Бунт на улица “Иван Асен II”: Не махайте паветата!
24 часа Общината връща паветата по ул. “Иван Асен II”
Дневник След натиск от гражданите паважът на улица “Цар Иван Асен II” остава
Капитал Слънчево, с павета
Мениджър Софиянци спасиха паветата на ул. “Иван Асен II”
Стандарт Връщат паветата на “Иван Асен”
Стандарт Улицата няма да се разширява, ще пазят и дърветата
OFF News Паветата на “Иван Асен II” остават
Webcafe Бунтът на павето
Dir bg Паветата на ”Цар Иван Асен II” в София остават
Вести бг Паветата на софийската улица “Цар Иван Асен II” остават
Блиц новини Протест спаси паветата на “Иван Иван Асен II”
Всеки ден Паветата на “Иван Асен” остават
София утре Община и протестиращи си стиснаха ръцете
Фактор Граждани спасиха паветата на “Цар Иван Асен II”
Sofia today „Цар Иван Асен II“ остава с павета
ON Air Паветата по столичната улица “Цар Иван Асен II” остават
Класа Паветата на централната софийска улица “Цар Иван Асен II” остават
Дарик радио За Изгубената България и паветата на ул. “Цар Иван Асен II”
Жителите на квартал “Цар Иван Асен II” очакват от общината новия проект за възстановяването на улицата.