Орден Светите Равноапостоли Кирил и Методий 

Орденът е учреден с Царски рескрипт по повод провъзгласяването на
Независимостта на Царство България през 1909 г. Утвърден е със закон през 1910 г.
Най-високото отличие в орденската йерархия на Българското царство.
Съгласно Орденския му статут броят на живите носители не бива да надхвърля петнадесет души.

Орденът е в три степени:

 • Голямо огърлие, което е привилегия на управляващия владетел
 • Малко огърлие за членовете на Царското семейство
 • Велик кръст за видни български държавници, военни и духовници
 • Кръстът представлява пизански кръст с размер на раменете 75 мм.,
  между които са поставени пламъци с бурбонски лилии в средата.
  Във вимпела на аверса е изобразена мозаечна икона във византийски стил на
  Светите братя Равноапостоли Кирил и Методий.
  Съгласно Орденския му статут броят на живите носители не бива да надхвърля петнадесет души.

  Върху позлатен пръстен наоколо е поставен надпис на латински
  EX ORIENTE LUX - ОТ ИЗТОК Е СВЕТЛИНАТА.
  Във вимпела на реверса е поставен позлатен коронован вензел на Цар Фердинанд,
  в пръстена е написано XVIII MAJUS MDCCCCIX - 9 май 1909 г. - датата на учредяването му.