Всички снимки на Цветан Тодоров ( 1 )

Писателят Цветан Тодоров, София, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, култура и изкуство, литература 

Имена: