Всички снимки на Христо Найденов Геров ( 1 )

Христо Найденов Геров - дипломат, син на Найден Геров, началото на ХХ век

 1900-1910, дипломати, лица, личности 

Имена: